B

ij de beoordeling van een letselschade speelt het begrip pre-existentie een belangrijke rol. Daarmee worden klachten bedoeld die al vóór het ongeluk bestonden. Onlangs behandelde Rechtbank Midden-Nederland een zaak waarin een vrouw twee keer een vergelijkbaar ongeluk had gehad, waarbij ze van achteren was aangereden. Bij de beoordeling van de letselschade als gevolg van het tweede ongeluk moest daarom worden vastgesteld welke klachten zij nog van het eerste ongeluk had overgehouden. Na de eerste keer had ze een whiplash en ze was daar redelijk van hersteld. Na de tweede keer was er daarnaast ernstige psychosociale stress ontstaan, mogelijk ook als gevolg van privé-gebeurtenissen. Om te beoordelen welke klachten pre-existent waren en welke niet het gevolg van het tweede ongeluk waren stelde de rechtbank een onderzoek van een (onafhankelijke) deskundige voor.