Persoonlijk contact onderhouden

Het eerste gesprek, op ons kantoor of bij u thuis, is bedoeld voor een persoonlijke kennismaking. U kunt ons tijdens dit gesprek uw verhaal vertellen. Wat is er precies gebeurd? Welk letsel en welke andere schade hebt u opgelopen? Welke medische behandelingen hebt u gehad? Hoe is de situatie thuis en op uw werk? Ook kunt u al uw vragen aan ons stellen en geven wij u informatie over de vervolgstappen. Tijdens het vervolg zullen wij u steeds zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van uw letselschadezaak.

 

Voor u zijn aan dit eerste gesprek geen kosten verbonden. Erkent de tegenpartij aansprakelijkheid, dan hoeft u ons ook in het vervolgtraject niet te betalen. Als de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent, zullen wij u in het eerste oriënterende gesprek transparant over onze kosten voorlichten.

 

De aansprakelijkheid vaststellen

Wij stellen vervolgens degene die uw letsel heeft veroorzaakt of diens aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk voor het letsel en de overige schade die u hebt opgelopen. Uiteraard doen we dit schriftelijk. Als de tegenpartij geen schuld erkent, gaan we met hem of zijn verzekeraar in discussie over de schuldvraag. Nadat de aansprakelijkheid is erkend, kunnen we uw schade gaan verhalen.

 

De schade in kaart brengen

Om vast te stellen welk letsel u als gevolg van het ongeval hebt opgelopen, kan het nodig zijn om bij uw huisarts, fysiotherapeut of behandelend specialist medische informatie op te vragen. Vanzelfsprekend doen wij dit pas nadat u ons daar schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Overigens houdt letselschade meer in dan de kosten van het herstel van uw letsel. Zie: schadeposten.

 

Voorschotten vorderen
Van de meeste schadeposten is niet meteen bekend hoe groot ze zijn. Eigenlijk is dat pas vast te stellen als er een zogenoemde medische eindtoestand is bereikt, dus wanneer u volledig hersteld bent of wanneer vaststaat welke klachten en beperkingen u overhoudt. Wel maakt u al meteen na het ongeval extra kosten. Daarom vragen we (de verzekeraar van) de tegenpartij een of meer voorschotten uit te keren.

 

De schaderegeling afwikkelen

Zodra u geen klachten meer hebt of uw blijvend letsel stabiel is, kan uw zaak worden afgewikkeld. Daarvoor wordt de schade berekend die u dan al hebt geleden, maar ook uw toekomstige schade. Voor de afwikkeling wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Gaat u hiermee akkoord, dan zal de verzekeraar de slotbetaling overmaken.

 

Een gerechtelijke procedure voeren

Mocht de aansprakelijke partij niet akkoord gaan met het gevorderde schadebedrag of niet bereid zijn om te onderhandelen, dan kunnen wij u in een gerechtelijke procedure bijstaan.