O

p 16 februari 2016 behandelde de Rechtbank Rotterdam de claim van een voetganger die over een paaltje langs het trottoir was gevallen. De voetganger vond dat het paaltje als een gebrek van de weg kon worden beschouwd en dat hij daarom recht op schadevergoeding had. De rechtbank dacht daar anders over. Die stelde vast dat het paaltje diende om auto’s van de stoep te weren, dat dit type paaltjes in heel de stad staan en dat gemeenten door heel het land dit type paaltjes gebruiken. Uit foto’s bleek bovendien dat er sprake was van een overzichtelijke straatsituatie en dat de paaltjes voor zowel voetgangers op de stoep als voor personen die de stoep willen opstappen goed zichtbaar waren. Van een gebrek aan de weg was daarom geen sprake. De vordering van een schadevergoeding werd dan ook afgewezen.