Wie zelf een ongeval veroorzaakt en daarbij letsel oploopt, heeft meestal geen recht op schadevergoeding. Er zijn echter uitzonderingen. U krijgt meestal toch een volledige vergoeding na arbeidsongevallen (waaronder ook verkeersongevallen tijdens het werk) en als u jonger dan 14 jaar bent. U hebt meestal recht op minstens 50 procent schadevergoeding wanneer u als voetganger of fietser een verkeersongeval krijgt.
Ja, dat hebben ze. Ook als de bestuurder het ongeval veroorzaakt, hebben inzittenden en passagiers achterop meestal recht op een volledige schadevergoeding. Zij hebben immers geen schuld aan het ongeluk.
Een whiplash (letterlijk: zweepslag) is een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp, zonder dat het hoofd ergens tegenaan botst. Daardoor wordt de halswervelkolom overmatig uitgerekt en extreem achterover of voorover gebogen. Een whiplash treedt vooral op bij aanrijdingen van achteren of op de zijkant. Na zo’n beweging van het hoofd kan de betrokkene klachten overhouden. Men spreekt van een acuut whiplashsyndroom gedurende de eerste drie weken na een ongeval. Daarna verdwijnen de meeste klachten. Wanneer de klachten na drie maanden aanhouden, spreekt men van een chronisch whiplashsyndroom.
Letselschade is de schade die iemand lijdt omdat hij of zij letsel oploopt. Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden omdat een verwante door toedoen van een ander overlijdt. Bij een letselschade heeft in beginsel alleen het slachtoffer recht op een schadevergoeding, al kunnen derden die voor het slachtoffer kosten maken, meestal ook hun schade claimen. Ook de werkgever die tijdens de ziekte van het slachtoffer het loon doorbetaalt, kan deze schade verhalen. Na een overlijden door toedoen van een ander hebben meestal alleen de gezinsleden recht op vergoeding van overlijdensschade. Ook voor het verhalen van een overlijdensschade staan wij u graag bij.
Materiële schade bestaat uit kosten en verlies samenhangend met lichamelijk of psychisch letsel.  Voorbeelden zijn het verlies van inkomen, de kosten van huishoudelijke hulp, ziektekosten, de kosten van een woningaanpassing en het verlies van zelfwerkzaamheid (het vermogen om te klussen). Immateriële schade is het leed dat door lichamelijk of psychisch letsel is veroorzaakt. Deze schade kan door smartengeld (deels) worden vergoed.
Smartengeld is een financiële vergoeding van immateriële schade zoals pijn, verdriet, littekens en blijvende klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval. Voor het leed dat u is aangedaan, kunt u van de tegenpartij smartengeld vorderen. In Nederland wordt meestal minder smartengeld toegekend dan in andere Europese landen. Bij een overlijdensschade hebben nabestaanden in Nederland vooralsnog geen recht op smartengeld.
De kosten van juridische bijstand vallen wettelijk onder de schade die u bij de aansprakelijke partij kunt claimen. Die moet deze kosten dus vergoeden. Wanneer de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, kunnen wij u kosteloos bijstaan. Ook als u twijfelt of de tegenpartij aansprakelijk is, kunnen wij dit kosteloos voor u bepalen. Wij zullen dan met u nagaan of er van aansprakelijkheid sprake is.
Wij zetten ons in om uw letselschadezaak in harmonie met de tegenpartij, maar met het best mogelijke resultaat voor u, tot een goed einde te brengen. Daar hoeft doorgaans geen rechter bij te komen. Toch kan het gebeuren dat een geschil met de tegenpartij onoplosbaar lijkt. De deelgeschilprocedure is dan een snelle en goedkope weg om de rechter een oordeel over dat ene geschil te vragen. De uitspraak van de rechter moet het mogelijk maken om de rest van uw letselschadezaak weer buitengerechtelijk, dus zonder tussenkomst van een rechter, te voltooien.

U heeft ook recht op volledige schadevergoeding als u een schadeverzekering Inzittinde (SVI) hebt.