Letselschade houdt meer in dan de kosten van het herstel van uw letsel. Hieronder vindt u een aantal schadeposten die er ook onder vallen.

 

U hebt ziektekosten die niet door uw ziektekostenverzekering worden gedekt

Door het ongeval belandt u wellicht in het ziekenhuis of hebt u verpleging nodig. Mogelijk dekt uw ziektekostenverzekering niet alle schade. Het kan ook zijn dat sommige kosten nog onder uw eigen risico vallen. Voor al deze kosten kan de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld.

 

U hebt minder inkomen of geen inkomen meer
Door het ongeval kunt u mogelijk niet volledig of zelfs helemaal niet meer werken. We kunnen dan in overleg met de tegenpartij een arbeidsdeskundige vragen om in kaart te brengen wat u nog wel kunt, in uw eigen werk of wellicht in ander werk. Om de schade te berekenen wordt naar uw salaris of naar uw omzet en winst in de afgelopen jaren gekeken, evenals naar uw toekomstige mogelijkheden in de situatie met en zonder ongeval.

 

U kunt allerlei klussen niet meer zelf doen

Door het ongeval kunt u mogelijk niet meer uw woning, tuin, auto, boot en dergelijke onderhouden. U moet daar dan anderen voor inschakelen: een familielid, een kennis of een bedrijf. De kosten hiervan komen in aanmerking voor vergoeding door de tegenpartij.

 

U moet het huishouden door anderen laten doen

Door het ongeval kunt u mogelijk geen huishoudelijk werk meer doen. U moet daar dan familie, vrienden, een ingehuurde kracht of een verpleeghulp voor inschakelen. De kosten daarvan kunnen op de tegenpartij worden verhaald.

 

U moet extra kosten maken om te kunnen sporten of voor uw ontspanning

Ook voor extra kosten om te kunnen sporten, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van een rolstoel, kan de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt eveneens voor extra kosten die nodig zijn om op vakantie te kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld de meerkosten voor een hotel dat voor rolstoelgebruikers geschikt is.

 

U moet uw woning aanpassen

Wanneer u door uw ongeval ernstig beperkt bent, is het misschien nodig uw woning aan te passen om er te kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van slaap- en doucheruimten op de begane grond of het verbreden van deuren en aanpassingen van de keuken vanwege rolstoelgebruik. Voor de kosten van zulke aanpassingen kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen.

 

U hebt extra reiskosten of moet vervangend vervoer gebruiken

Extra kosten om voor de behandeling van uw letsel naar een arts of therapeut te gaan of voor een bezoek aan uw bedrijfsarts moeten door de tegenpartij worden vergoed. Dit kan een vergoeding per kilometer zijn, maar ook een vergoeding van bijvoorbeeld taxikosten.

 

U moet extra telefoon-, porto- en kopieerkosten maken
Ook alle extra telefoon-, porto- en kopieerkosten die u maakt voor het contact met uw advocaat, medici en overige instanties moeten door de tegenpartij worden vergoed.

 

U kunt recht op smartengeld hebben

Voor het leed dat u is aangedaan, kunt u van de tegenpartij smartengeld vorderen. Smartengeld is een financiële vergoeding van immateriële schade zoals pijn, verdriet, littekens en blijvende klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval.