Letselschade door een verkeersongeval

In het verkeer kunt u bij een verkeersongeval betrokken raken, als automobilst (denk bijvoorbeeld aan een achteropaanrijding), maar ook op de fiets, brommer of scooter en als voetganger. Als u daar zelf geen schuld aan hebt, kunt u (de verzekeraar van) de tegenpartij aansprakelijk stellen. Ook bij relatief licht letsel of bij letsel met tijdelijke gevolgen kan recht op schadevergoeding bestaan. Wij helpen u graag bij het vergoed krijgen van elke schade als gevolg van het ongeval.

 

Letselschade door een bedrijfsongeval

Een werkgever moet zijn werknemers zo goed mogelijk tegen alle mogelijke risico’s beschermen. Doet hij dit niet en raakt u tijdens uw werk gewond, dan hebt u recht op schadevergoeding. Dit is wettelijk zo geregeld. Wij kunnen in zo’n geval voor uw belangen opkomen.

 

Letselschade door het toedoen van een ander

Bij het oplopen van letsel is er bijna altijd sprake van een ander die in gebreke is gebleven of die u iets heeft aangedaan. Soms ligt het niet voor de hand een schadevergoeding te eisen. Toch bestaat die mogelijkheid, bijvoorbeeld als u – door toedoen van een ander – over een gladde vloer uitglijdt of met uw vingers tussen een dichtgeslagen portier komt.

 

Letselschade door een incident in het openbaar vervoer

Als een buschauffeur of een machinist plotseling moet remmen, gebeurt er misschien geen verkeerongeval, maar kunt u toch letsel oplopen. Ook tijdens het in- en uitstappen of door het rijgedrag van de chauffeur kan letselschade ontstaan. Wij kunnen dan voor u nagaan of u recht op een schadevergoeding hebt. De vervoersmaatschappij moet er immers voor zorgen dat u veilig kunt reizen.

 

Letselschade door een product

U kunt gewond raken of ziek worden door een product waaraan iets mankeert. Ook een verkeerde gebruiksaanwijzing of een product dat niet bestand blijkt tegen normaal gebruik kan tot schade leiden. Wij kunnen u helpen om op grond van de wet Productaansprakelijkheid schadeloos te worden gesteld.

 

Letselschade door een ongeval tijdens het sporten

Wie aan een sport of een spel deelneemt, accepteert het risico op letsel. De ander zal niet snel aansprakelijk zijn. Anders ligt het als het letsel het gevolg is van een actie die niet echt tot de sport of het spel hoort. Wij kunnen voor u beoordelen of er in zo’n geval toch sprake is van aansprakelijkheid.

 

Letselschade door een gebrek in een gebouw of aan een weg, trottoir, fietspad en dergelijke

U kunt letsel oplopen door een vallende dakpan, een gat in de weg, een losliggende trottoirtegel, boomwortels in een fietspad en dergelijke. De eigenaar (een particulier of de overheid) hoeft daar geen schuld aan te hebben, maar kan toch aansprakelijk zijn. Wij helpen u graag bij het aansprakelijk stellen en het vorderen van een schadevergoeding.

 

Letselschade door dieren

De eigenaar van een dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade die door het dier wordt aangericht. Letsel als gevolg van een beet of een trap valt daar ook onder. Wij helpen u graag bij het vergoed krijgen van alle schade die daardoor wordt veroorzaakt.