Het eerste oriënterende gesprek is altijd kosteloos. Tijdens dat eerste gesprek kunnen we alle mogelijkheden met u bespreken.

Wanneer de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, kunnen onze kosten in het vervolg van uw letselschadezaak op die tegenpartij worden verhaald. U hoeft dan niets te betalen. Onze kosten vormen immers een onderdeel van uw schade en die moet nu eenmaal door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Staat de aansprakelijkheid nog niet vast, dan overleggen we vooraf met u over onze kosten. Wij werken volgens een transparante tarifering en zorgen ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wie voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt (een zogenoemde toevoeging), betaalt eenmalig een eigen bijdrage voor te verrichten werkzaamheden. In het geval van een procedure komt daar griffierecht bij. De hoogte van deze bedragen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Tijdens het eerste gesprek bespreken we met u wanneer u voor een toevoeging in aanmerking komt.