Neem na een ongeval zo snel mogelijk contact met ons op

Het eerste oriënterende gesprek met ons is kosteloos. Bovendien hoeft u ons ook daarna niets te betalen als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent. Wij kunnen voor u voorschotten op de schadevergoeding regelen, zodat u tijdens uw herstel niet in financiële problemen komt. Belangrijk is ook dat u ons eerst om advies vraagt voordat u met de tegenpartij uw zaak afwikkelt. Is een zaak eenmaal afgewikkeld, dan kunt u niet alsnog schadeposten inbrengen.

Maak foto’s en verzamel bewijsstukken

Na een ongeval moet u bewijzen dat de tegenpartij een fout heeft gemaakt en dat u als gevolg daarvan letsel heeft opgelopen. Maak daarom foto’s van de plaats waar het ongeval is gebeurd. Kunt u zelf geen foto’s maken, vraag dan omstanders dit te doen. Noteer hun namen en adressen, evenals die van getuigen. Schrijf ook zo veel mogelijk over de toedracht op. Verzamel daarnaast bewijsstukken van uw schade. Dit kunnen bonnetjes en rekeningen zijn, maar ook salarisstroken, jaarrekeningen, arbeidscontracten en dergelijke.

Breng uw letsel zo goed mogelijk in kaart

Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat uw letsel en medische klachten het gevolg van het ongeval zijn. Ga daarom, ook als u na het ongeval in het ziekenhuis bent geweest, zo spoedig mogelijk naar uw huisarts of een andere zorgverlener om uw klachten te bespreken. Gaat u pas na enkele weken naar uw huisarts, bijvoorbeeld omdat uw klachten niet overgaan, dan kan de tegenpartij aanvoeren dat uw klachten door iets anders dan het ongeval zijn veroorzaakt. Zet uw klachten en beperkingen ook op papier en beschrijf de voortgang van uw genezing. Een goed medisch dossier komt de afwikkeling van uw letselschade ten goede.

Breng uw overige schade zo goed mogelijk in kaart

U kunt samen met ons een schadelijst opstellen. Daarin worden alle kosten opgenomen die u zonder ongeval niet zou hebben gehad. Denk hierbij aan medische kosten, schade aan persoonlijke bezittingen, verlies van inkomen, kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp en van mensen die uw tuin en woning onderhouden, reiskosten, telefoon-, porto- en kopieerkosten enzovoort. Behalve de kosten die u al hebt gemaakt, moet u ook de toekomstige kosten inschatten, bijvoorbeeld omdat u nog een operatie moet ondergaan, in een andere arbeidspositie komt of uw woning moet laten aanpassen. Wij helpen u daar graag bij.

Sommige zaken duren lang

Het streven is een letselschadezaak binnen twee jaar af te ronden of zoveel eerder als mogelijk is. Sommige zaken duren echter (veel) langer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat met de tegenpartij veel en lang over schadeposten moet worden gediscussieerd. Ook is het mogelijk dat binnen twee jaar geen medische eindtoestand van uw letsel wordt bereikt. (Zolang uw klachten zich nog verbeteren of verslechteren, is er nog geen medische eindtoestand bereikt.) Het is dan nog niet mogelijk om tot een definitieve schadeafwikkeling te komen. U moet er daarom rekening mee houden dat ook uw zaak lang kan duren.

En tot slot de afwikkeling van uw letselschadezaak

Om tot een afwikkeling van uw letselschadezaak te komen, wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Daarover moet dan worden onderhandeld. Bij het bereiken van overeenstemming over het voorstel wordt een zogeheten vaststellingsovereenkomst  + belastinggarantie opgesteld. Gaat u hiermee akkoord, dan zal de verzekeraar de slotbetaling overmaken. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan zullen we kijken of een gerechtelijke procedure haalbaar is. Als u meer schadevergoeding wenst dan de tegenpartij wil betalen, zal een rechter zich over uw schadeclaim moeten buigen. Hierbij kunnen wij u ook bijstaan.